Når sevja stig

Forfatter: Hallgrim Berg
Innleser: Hallgrim Berg
Varighet: 01:13:06
Utgitt: 2003-09-19
Språk: Nynorsk
ISBN: 9788242129727

Beskrivelse

«Når sevja stig» – Folkeleg humor – med snert og smell!

Med denne lydboka får du eit innblikk i levande norsk forteljartradisjon, slik soger og skrøner utfaldar seg blant folk flest. Det å kunne varte opp med ei god historie er alltid populært. Det kan vera utbroderte soger og skrøner eller korte risper og replikkar – humor gjer livet lettare og lysare for alle.

God humor må vera menneskeleg og truverdig. Livet i alle sine fasar og fasettar er tema for skapande humor. Som Paulus sa: «Ikkje noko menneskeleg er meg framandt.»

Tabu-ord er stundom ein slåande del av ei soge. «Stygge» ord skal ikkje overdrivast, men er ofte nødvendige for å få fram snerten i framstillinga. I sogene og skrønene her er det eigentleg lite «råprat», og ganske ofte må ein dessutan seia som engelskmannen: «It’s all in your mind!»

Innhaldet er delt tre bolkar, bundne saman med mine eigne musikalske overgangar:
– Besøk hos småbrukaren, hestekaren og ordkunstnaren Arne Horge i Rukkedalen i 2003.
– Ein forteljarfest blant folkevald

Flere Hallgrim Berg lydbøker