Medmenneske

Forfatter: Olav Duun
Innleser: Magne Olav Brevik
Varighet: 07:40:17
Utgitt: 2005-11-01
Språk: Bokmål
ISBN: 9788242133106

Beskrivelse

Første bok i Olav Duuns trilogi om Ragnhild.

«Medmenneske» er ei dramatisk og inntrengjande analyse av menneskesinnet. Gjennom skildringa av menneska på ein norsk gard tek forfatteren Olav Duun opp eit spørsmål som står sentralt i all etisk tenking:

Kan det vere rett å drepe eit menneske for å berge eit anna?

Ragnhild lyt sanne at «det vonde drep ein ikkje med øks».

«Medmenneske» inngår i «Ragnhild-trilogien», som er eit hovudverk i Olav Duuns dikting – eit storfelt verk om det innfløkte tilhøvet mellom godt og vondt i menneskelivet.