I stormen

Forfatter: Olav Duun
Innleser: Hildegunn Eggen
Varighet: 08:21:00
Utgitt: 2003-03-24
Språk: Nynorsk
ISBN: 9788242129406

Beskrivelse

 Sjette og siste bok i serien om Juvikfolket, Olav Duuns hovudverk

«I stormen» skildrar manndomsåra til Odin, og den store striden som ættesoga munnar ut i. Som leiar i bygda har Odin fått i stand gamleheim, bank, ny veg og sildoljefabrikk. Mange motarbeider han, men Odin vil ikkje gi opp trua på det gode i folket.

Serien om Juvikfolket omfattar dei seks bøkene «Juvikingar», «I blinda», «Storbrylloppet», «I eventyret», «I ungdommen» og «I stormen». Romansyklusen skildrar livet til seks, sju generasjonar juvikingar i førre hundreåret og inn i vårt eige. Det er Hildegunn Eggen som har lese inn lydbøkene om Juvikingane.