Hva er menneskerettigheter

Innleser: Silje Breivik
Varighet: 05:31:49
Utgitt: 2017-11-15
Språk: Bokmål
ISBN: 9788242166067

Beskrivelse

Hva er menneskerettigheter? – en viktig innføring om grunnmuren i det norske samfunnet – menneskerettighetene.

Menneskerettighetene utfordres når det begås systematiske overgrep i land herjet av krig, når fanger tortureres, når aldersdemente utsettes for tvangsbehandling, når noen forhindres fra å snakke sitt språk, nektes å bære hijab eller blir forskjellsbehandlet på grunn av rase eller kjønn.

«hva er MENNESKERETTIGHETER» er en viktig og innsiktsfull bok om grunnmuren og limet i mange samfunn, også det norske. Forfatteren forklarer hva de ulike rettighetene går ut på, hvordan de skal sikre maktbalansen mellom individ og myndigheter og hvordan internasjonale kontrollordninger skal håndheve dem.

I andreutgaven knytter Høstmælingen stoffet mer opp mot norske forhold. I tillegg er det nye konvensjoner og kontrollordninger som er omtalt.

Flere Njål Høstmælingen lydbøker