Faderen. Peder Bjørnson forsvarer seg: eit mannsportrett

Forfatter: Edvard Hoem
Innleser: Edvard Hoem
Varighet: 06:46:24
Utgitt: 2010-01-25
Språk: Nynorsk
ISBN: 9788242140692

Beskrivelse

Faderen. Peder Bjørnson forsvarer seg – Forfattaren følgjer Peder Bjørnson på hans livsreise, og bildet av eit gløymt stykke Noregshistorie stig fram: Det fattige utkantlandet som kjempar for å bli ein del av det moderne Europa.

Peder Bjørnson, far til Bjørnstjerne Bjørnson, var arving til ein storgard ved Randsfjorden, men da faren plutseleg døde, måtte han selje garden for å klare gjelda. Han studerte teologi i vaksen alder og prøvde å legge bak seg den store krenkinga som han meinte han hadde vore utsett for. Han var ein av dei striaste prestane som har stått på ein prekestol i Noreg, men etter eit liv i rettsfeider og bygedstrid fann han omsider fred med seg sjølv og andre menneske.